Tiến độ thi công dự án D-Vela tháng 07/2017

Lắp hệ shoring - đã hoàn thành 10/25 móng, dự kiến hoàn thành phần móng vào cuối tháng 07
Đào đất tầng hầm lớp 1: 80%
Đào đất tầng hầm lớp 2: 63%

Tiến độ thi công giai đoạn 2

Tiến độ tổng: đang cập nhật
Khối lượng: 20 tầng
Thực hiện: đổ sàn + thi công xây dựng phần thân
Tiến độ còn lại: 338 ngày

Tiến độ thi công giai đoạn 1

Khối lượng: 75 cọc
Ngày khởi công: 01/03/2017
Thực hiện: thi công móng cọc, làm hầm
Tiến độ: đã hoàn tất