Căn hộ X01

Diện tích: 110.16 m2
3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X02

Diện tích: 92.7 m2
3 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X03

Diện tích: 69.3 m2
2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X04

Diện tích: 69.3 m2
2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X05

Diện tích: 70.2 m2
2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X06

Diện tích: 70.2 m2
2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X07

Diện tích: 70.2 m2
2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X08

Diện tích: 69.3 m2
2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X09

Diện tích: 69.3 m2
2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X10

Diện tích: 70.2 m2
2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X11

Diện tích: 70.2 m2
2 phòng ngủ, 2 WC

Căn hộ X12

Diện tích: 56.4 m2
1 phòng ngủ, 1 WC